How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Etat i działalność a ulga dla klasy średniej – czy strata z działalności ma wpływ na wysokość przychodów/dochodów liczoną dla celów ustalenia prawa skorzystania z ulgi dla klasy średniej?

Dla ulgi dla klasy średniej sumuje się przychody z pracy na etacie i  przychody z działalności gospodarczej (DG), z tym że przychody z DG najpierw należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów (KUP). Tym samym, KUP (strata ekonomiczna z bieżącego okresu) nie wpływa na przychody z etatu.

Table of Contents