How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Do jakich źródeł przychodów ma zastosowanie PIT-2?

PIT-2 ma zastosowanie do przychodów:

  • ze stosunku pracy,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • ze stosunku służbowego,
  • z pracy nakładczej,
  • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.
Table of Contents