How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy złożony wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej można wycofać w trakcie roku?

W trakcie roku dopuszcza się rezygnację z ulgi. Należy w tym celu złożyć wniosek do pracodawcy (nie obowiązuje szablon takiego wniosku, musi on jednak zostać złożony na piśmie). Wniosek o niestosowanie ulgi składa się u pracodawcy odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Table of Contents