How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy złożone oświadczenia i wnioski przez pracownika mają również zastosowanie dla byłych pracowników? Tzn. czy naliczając wynagrodzenie ze stosunku pracy uwzględnić te wnioski, chociaż jest to wypłata wynagrodzenia po zakończeniu stosunku pracy i czy ma tu znaczenie, że wypłata jest w tym samym roku podatkowym czy kolejnym?

Pytanie nie precyzuje, o jakie wnioski i oświadczenia chodzi. Na przykład preferencja dla klasy średniej jest stosowana przez zakład pracy z mocy ustawy (pracownik nie musi składać żadnego wniosku ani oświadczenia). O ile zatem były zakład pracy będzie dokonywać wypłat ze stosunku pracy na rzecz byłego pracownika (kwalifikowanych do przychodów z pracy na etacie), to zastosuje preferencję dla klasy średniej przy poborze zaliczek na podatek, jeśli miesięczny przychód z tej pracy wyniesie od 5701 zł do 11 141 zł.

Z kolei oświadczenia w sprawie stosowania nowych ulg (PIT-0 dla rodzin 4+, PIT-0 dla powracających i PIT-0 dla seniorów), składane przez pracownika są ważne tylko przez czas trwania zatrudnienia. Z chwilą ustania stosunku pracy tracą one ważność. Zatem jeśli wypłata wynagrodzenia następuje po ustaniu stosunku pracy, zakład pracy nie uwzględni tych oświadczeń.

Podobnie w przypadku składanego przez pracownika oświadczenia PIT-2 (dotyczącego pomniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek), wygasa ono po rozwiązaniu stosunku pracy. Zatem przy wypłacie wynagrodzenia byłemu pracownikowi, zakład pracy przy poborze zaliczek na podatek, nie będzie stosował również kwoty zmniejszającej podatek.

Table of Contents