How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy z ulgi skorzystają wszyscy rodzice, tzn. związani z pracodawcą wszystkimi dostępnymi umowami, np. umową o pracę, umową zlecenie, umową o dzieło, prowadzący własną działalność gospodarczą, zarabiający na prawach autorskich?

Zwolnienie dotyczy przychodów:
• z pracy (w tym honorariów autorskich, uzyskanych w ramach umowy o pracę)
• z umów zlecenia zawartych z firmą
• z działalności gospodarczej.

Zwolnienie nie dotyczy natomiast przychodów uzyskanych w ramach umowy o dzieło, a także z praw autorskich (oczywiście z wyjątkiem tych, które zostały uzyskane w ramach umowy o pracę).

Table of Contents