How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy z ulgi dla rodzin 4+ mogą skorzystać wyłącznie rodzice, którzy zawarli związek małżeński?

Nie, ulga po spełnieniu warunków wynikających z przepisów przysługuje rodzicom niezależnie od ich stanu cywilnego.

Table of Contents