How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy wydatki na remont mieszkania nie będą pomniejszać przychodu z najmu prywatnego?

Opodatkowaniu ryczałtem podlega przychód, a zatem przy opodatkowaniu ryczałtem nie uwzględnia się KUP, w tym wydatków na remont mieszkania.

Table of Contents