How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy sprzedaż środka trwałego w trakcie roku zwiększy podstawę do naliczenia składki zdrowotnej gdy wybrane są zasady ogólne opodatkowania?

Tak, zwiększy. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla tych przedsiębiorców jest dochód z działalności gospodarczej. Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy PIT. Takim przychodem są również przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych (w warunkach określonych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT).

Table of Contents