How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy regulacje w ramach „ Stop nielegalnemu zatrudnianiu” obejmują także umowy zlecenie?

Przepisy „Polskiego Ładu” dotyczące nielegalnego zatrudnienia są oparte na definicji z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nią, nielegalne zatrudnienie to zatrudnienie przez pracodawcę osoby, bez potwierdzenia na piśmie, w wymaganym terminie, rodzaju zawartej umowy i jej warunków.

Table of Contents