How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy przychody z ZFŚS wliczam do limitu przychodu, dla którego ulga ma zastosowanie?

Tak, jeżeli jest to kwota ponad limit korzystający ze zwolnienia, zgodnie z przepisami.

Jeżeli przychody te mieszczą się w limicie zwolnienia z opodatkowania, nie uwzględniasz ich przy ustaleniu prawa do ulgi.

Table of Contents