How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy pracownik senior, który od stycznia złożył wniosek o korzystaniu z ulgi dla seniorów zdecyduje się w trakcie roku na przejście na emeryturę traci prawo do ulgi za miesiące przepracowane?

Nie jeżeli spełniał warunki do ulgi, nie straci prawa za przepracowane miesiące.

Table of Contents