How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy pracownik na etacie który dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną podatkową księgą przychodów i rozchodów, może złożyć PIT-2 uprawniający go do skorzystania z ulgi podatkowej od wynagrodzenia za pracę?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (skala podatkowa) nie może złożyć swojemu pracodawcy oświadczenia PIT-2.

Table of Contents