How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy pracownik, który ma złożony PIT-2, ale dodatkowo ma też umowę zlecenie, może zrezygnować ze stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów z umowy zlecenia?

Przychody z umowy o pracę i umowy zlecenia należą do dwóch różnych źródeł przychodów, od których zaliczki pobierają płatnicy uregulowani w odrębnych przepisach ustawy PIT. Rozporządzenie, o którym mowa w pytaniu, przedłuża terminy poboru zaliczek na podatek zarówno od przychodów wypłacanych przez pracodawcę, jak i zleceniodawcę, pod warunkiem że przychody uzyskane w danym miesiącu przez podatnika nie przekroczą 12,8 tys. zł – przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.

Ze stosowania rozporządzenia może zrezygnować podatnik, który nie złożył płatnikowi PIT-2. W tym przypadku podatnik, jako zleceniobiorca, może zrezygnować z tego rozporządzenia. Zatem płatnik-zleceniodawca nie będzie stosował nowych zasad poboru zaliczek tylko od przychodu z umowy zlecenia.

Table of Contents