How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy Polski Ład pogarsza zasady rozliczania leasingowanych aut? Przedsiębiorcom będzie ciężko uniknąć PIT przy ich sprzedaży. Doradcy podatkowi zapewniają jednak, że nowe przepisy nie spowodują obowiązku zapłaty VAT.

Obecnie samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej na podstawie tzw. leasingu operacyjnego nie są traktowane jako składniki firmy i nie są amortyzowane. Dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym są raty leasingowe. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca (leasingobiorca) wykupi taki samochód po wycofaniu z działalności gospodarczej do majątku prywatnego, to przychód z jego odpłatnego zbycia nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, pomimo, że raty leasingowe były uwzględniane w kosztach prowadzonej działalności (pomniejszały podatek dochodowy). Dodatkowo, jeżeli po nabyciu (wykupieniu z leasingu) odpłatne zbycie takiego składnika nastąpi po upływie 6. miesięcy, to uzyskany przychód w ogóle nie podlega opodatkowaniu PIT.
Aby wyeliminować taką podwójną preferencję w PIT, Polski Ład wprowadza zmiany uszczelniające dotyczące odpłatnego zbycia poleasingowych składników majątku.
Zmiany dotyczą sytuacji, w której przedsiębiorca zaprzestał wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego i nabył go do majątku prywatnego (wykupił z leasingu), a następnie odpłatnie zbył. Po zmianach, przychody z odpłatnego zbycia takich samochodów będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli ich odpłatne zbycie nastąpi w ciągu 6. lat po nabyciu do majątku prywatnego.
Wprowadzane rozwiązanie znajdzie zastosowanie wyłącznie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 roku. Będzie zatem dotyczyć przychodów z odpłatnego zbycia samochodu, który został wykupiony po wejściu w życie zmian. Jeżeli zatem samochód zostanie wykupiony przed 1 stycznia 2022 r., to pomimo tego, że jego odpłatne zbycie nastąpi po 31 grudnia 2021 r, tj. po wejściu w życie zmian, przychód z takiego zbycia będzie rozliczany na dotychczasowych zasadach.
Ze względu m.in. na odrębną dla celów VAT definicję działalności gospodarczej, zmiany wprowadzane w Polskim Ładzie w zakresie podatku dochodowego, nie wpłyną na obowiązujące zasady rozliczenia wykupu samochodów poleasingowych w VAT.

Table of Contents