How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy Polski Ład nie spowoduje obniżki uposażeń sędziów i prokuratorów i stanie się zagrożeniem dla zatrudniania niepełnosprawnych oraz zachętą do przechodzenia z umowy o pracę na samozatrudnienie?

Polski Ład nie różnicuje wysokości opodatkowania w zależności od wykonywanego zawodu. Wszystkie osoby, które pracują na etacie (w tym prokuratorzy, sędziowie, fryzjerzy czy nauczyciele), płacą podatek PIT na tych samych zasadach, tj. z uwzględnieniem obowiązujących stawek, ulg i zwolnień.
Oznacza to, że sędzia – podobnie jak pielęgniarka lub kosmetyczka – o ile spełni warunki np. do ulgi dla klasy średniej, również będzie mógł z niej skorzystać w 2022 roku.
Polski Ład nie zmienia zasad zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Nie likwiduje miejsc pracy. Nadal będą funkcjonować zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej. Jednocześnie osoby z niepełnosprawnościami są bezpośrednimi beneficjentami podwyższenia do 30 tys. kwoty wolnej od podatku. Dzięki temu nie będą płacić podatku od dochodów miesięcznych, które nie przekraczają 2,5 tys. zł

Table of Contents