How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy oświadczenia i wnioski dotyczące Polskiego Ładu złożone przez pracowników jeszcze w grudniu 2021, będą miały zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w styczniu 2022?

Wnioski i oświadczenia powinny być składane po wejściu w życie przepisów, które określają ich składanie, czyli od 1 stycznia 2022 r. Niemniej jednak, nie ma przeszkód, aby płatnicy przyjmowali te dokumenty przed tą datą, skoro przepisy ustawy wdrażającej podatkową część Polskiego Ładu są ogłoszone w Dzienniku Ustaw od 23 listopada 2021 r.

Table of Contents