How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy osoby, które mają złożony PIT-2 i złożyły oświadczenie o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej, powinny złożyć dodatkowo wniosek o nieprzedłużanie terminów pobierania zaliczek? Ich przychód nie osiągnie kwoty 68 412 zł, więc w przypadku zastosowania ulgi będą musiały dokonać zwrotu w rozliczeniu rocznym, a chcą tego uniknąć.

Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej jest odrębna od zasad przesunięcia poboru zaliczek wynikających z rozporządzenia. Wniosek o rezygnację z zastosowania mechanizmu wynikającego z rozporządzenia można złożyć do tego płatnika, który nie rozlicza kwoty zmniejszającej podatek.

Table of Contents