How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy osoba, która pobiera świadczenie emerytalne i jednocześnie jest zatrudniona na umowę o pracę, może u swojego pracodawcy złożyć PIT-2? Tym samym, czy może zrezygnować z pomniejszania zaliczek na podatek obliczanych i odprowadzanych do urzędu skarbowego przez ZUS?

Gdy podatnik oprócz wspomnianego świadczenia wypłacanego przez ZUS uzyskuje dodatkowo wynagrodzenie z pracy na etacie, jest możliwość złożenia PIT-2 swojemu pracodawcy. Wystarczy dopisanie przez pracownika w PIT-2 informacji o złożeniu w ZUS wniosku o niestosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (art. 34 ust. 2a ustawy PIT). Wniosek ma zastosowanie od miesiąca, w którym organ rentowy otrzymał go, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia. Wniosek ten dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik wycofa wniosek.

Table of Contents