How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy należne jest zwolnienie z podatku, jeśli 4 dziecko pojawiło się w rodzinie w trakcie roku lub najstarsze kończy określony w przepisach wiek w tracie roku? Jeżeli przysługuje zwolnienie, to czy w pełnej wysokości czy liczone proporcjonalnie, np. za pełne miesiące, kiedy jest 4 dzieci?

Ulga dla rodzin 4+ ma zastosowanie również wtedy, gdy czworo dzieci podatnik posiadał tylko przez część roku. Dla potrzeb tej ulgi warunek czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Przy czym niezależnie od długości tego okresu w roku podatkowym, podatnikowi przysługuje prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy, a nie proporcjonalnie do liczby dni/tygodni/miesięcy, w których sprawował pieczę nad czworgiem dzieci.

Table of Contents