How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy można kontynuować amortyzację nieruchomości mieszkalnej w 2022 roku, jeżeli w 2021 najem był rozliczany prywatnie ale na zasadach ogólnych? Czy też trzeba wybrać ryczałt? Co z amortyzacją – czy może stanowić KUP w 2022 roku?

Tak, można do końca 2022 r. korzystać z z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej i nadal amortyzować tę nieruchomość na dotychczasowych zasadach.

Table of Contents