How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy można kontynuować amortyzację nieruchomości mieszkalnej w 2022 roku jeżeli w 2021 była ona wprowadzona do firmy i dochód z najmu był dochodem z działalności odliczanym na zasadach ogólnych?

Tak, można do końca 2022 r. nadal amortyzować tę nieruchomość na dotychczasowych zasadach.

Table of Contents