How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy moje przychody ze sprzedaży akcji będą zwolnione w ramach ulgi dla rodzin 4+?

Nie. Ulgą nie są objęte przychody z kapitałów pieniężnych. W ramach ulgi dla rodzin 4+ zwolnienie obejmuje przychody z pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z firmą oraz z działalności gospodarczej z wyłączeniem przychodów opodatkowanych w formie karty podatkowej.

Table of Contents