How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy mogę zapłacić w grudniu 2021 roku składkę zdrowotną za grudzień 2021 i odliczyć ją w zaliczce za grudzień?

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego zależy od jej opłacenia zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaci w grudniu 2021 r. składkę za grudzień 2021 r., może tę składkę odliczyć od podatku dochodowego za 2021 r., na zasadach określonych w art. 27b ustawy PIT.

Table of Contents