How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Z ulgi dla klasy średniej, możesz skorzystać, jeśli osiągniesz:

  • przychody z pracy na etacie, tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub
  • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej

w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Table of Contents