How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy jeżeli pracownik w styczniu osiągnie ujemną różnicę między kwotą zaliczki na pdof obliczoną zgodnie z ustawą, a kwotą zaliczki obliczoną zgodnie z ustawą obowiązującą na dzień 31 grudnia 2021r., to w kolejnych miesiącach nie mają już zastosowania przepisy rozporządzenia?

Jeżeli w styczniu wystąpi ujemna różnica, przepisy Rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. nie będą miały zastosowania do obliczenia wysokości zaliczki dotyczącej przychodów uzyskanych w tym miesiącu. Mogą one jednak mieć zastosowanie w kolejnych miesiącach, jeśli wówczas wystąpi nadwyżka, tj. gdy zaliczki obliczone wg nowych zasad będą wyższe od zaliczek obliczonych wg zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

Table of Contents