How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy jeżeli nie było straty ale np. dochód 2000 zł a do wyliczenia składki wzięto 3010 zł to przy pomniejszaniu o sumy dochodów z poprzednich okresów w kolejnym okresie liczy się 3010 zł czy 2000 zł?

W takim przypadku stosuje się generalne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli 2000 zł będzie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Table of Contents