How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy jest limit, poniżej którego nie musimy zwracać pracownikowi naliczonej zaliczki na podatek? Pracownikom, którym po zastosowaniu rozporządzenia wyszedł np. zwrot 1, 2 ,3 zł? Czy MF przyjęło jakiś próg istotności?

Zgodnie z § 4. Rozporządzenia, w przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę w części odpowiadającej nadwyżce obliczonej zgodnie z § 1 ust. 1 i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, płatnik ten niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę podatnikowi. Przepisy nie uzależniają realizacji powyższego zwrotu od wysokości kwoty.

Table of Contents