How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy jest, a jeśli tak to jaka, odpowiedzialność pracodawcy za błędne oświadczenie pracownika w przypadku, gdy: a. pracownik pozostaje jeszcze w stosunku pracy; b. kiedy nie pracuje już u danego pracodawcy

Generalnie, jeżeli podatek (w tym zaliczki na podatek) nie zostały pobrane przez płatnika z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem przez niego fałszywego oświadczenia o spełnieniu warunków do określonej preferencji podatkowej) odpowiedzialność za niepobranie podatku spoczywa na podatniku.

Table of Contents