How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy dofinansowanie zawsze będzie wynosić 400 zł miesięcznie? Co w sytuacji, gdy opłata za pobyt dziecka w instytucji opieki wynosi mniej niż 400 zł?

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Przez opłatę za pobyt dziecka rozumie miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Przykład: jeżeli opłata rodzica wynosi 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie.

Table of Contents