How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy dochód dla potrzeb ustalenia uprawnienia do skorzystania z rozwiązań dla klasy średniej obejmuje jedynie koszty firmowe, w postaci zakupu towarów (handlowych i na potrzeby firmowe) i usług, czy też należy go pomniejszyć o zapłacone składki ZUS społeczne za dany okres?

Przy preferencji dla klasy średniej dla przedsiębiorców składki na ubezpieczenia społeczne nie są uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów, które pomniejszają przychody. Przychód jest pomniejszany o koszty firmowe, np. zakup towarów handlowych i usług, ale nie jest pomniejszany o składki ZUS.

Table of Contents