How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy do wysokości przychodu, który jest ustalony w celu możliwości zastosowania „ulgi dla klasy średniej”, można doliczyć przychód z wynajmu nieruchomości (PIT-28)?

Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom fizycznym uzyskującym przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy i/lub z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Dla potrzeb ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się przychodów/dochodów z wynajmu nieruchomości.

Table of Contents