How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Co w sytuacji, kiedy z umowy u pracę należna jest ulga dla klasy średniej a pracownik ma jednocześnie umowę zlecenia u swojego lub innego pracodawcy? Czy w zeznaniu rocznym nadal będzie należna ulga czy z racji przekroczenia łącznego przychodu 133 692 nie będzie się ona należała, pomimo dochodu z umowy o pracę np. 100 000 zł za dany rok?

Jeżeli przychody uzyskane z pracy na etacie oraz dochody z działalności gospodarczej mieszczą się w wymaganym przedziale przychodów do zastosowania ulgi dla klasy średniej, to ta ulga będzie przysługiwała, niezależnie od przychodów uzyskiwanych z innych źródeł.

Table of Contents