How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Co w sytuacji, kiedy ulga dla klasy średniej była należna tylko z jednego źródła, czy zmienia się sposób wyliczenia w zeznaniu rocznym?

Dla zastosowania preferencji dla klasy średniej podatnik nie musi uzyskać przychodów zarówno z pracy na etacie, jak i z działalności gospodarczej. Wystarczy, że przychody uzyska tylko z jednego źródła, np. ze stosunku pracy. W tym przypadku stosuje ten sam wzór obliczenia wysokości ulgi, co w przypadku zbiegu dwóch źródeł przychodów. Różnica polega jedynie na tym, że kwota przychodów z jednego źródła (np. działalności gospodarczej) wynosi 0 zł.

Table of Contents