How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Co to jest ulga dla Venture Capital?

Rozwój firmy nie jest możliwy bez odpowiedniego finansowania i know-how. Jeżeli innowacyjna spółka kapitałowa (start-up) szuka inwestora, może skorzystać z pośrednictwa funduszu Venture Capital. Ulgi podatkowe związane z funduszami venture capital (dla inwestorów, jak i samych funduszy) są stosowane także w innych państwach, np. we Francji i Wielkiej Brytanii.

Ulga w PIT

Inwestor będący osobą fizyczną, który chce pomnożyć swoje środki inwestując w takie fundusze venture capital w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) lub bezpośrednio w spółki kapitałowe, w których co najmniej 5% udziałów (akcji) posiada ASI, już na wejściu będzie mógł skorzystać z ulgi w wysokości 50 proc. kwoty inwestycji, w roku podatkowym. Poprawi to dostęp do finansowania dla startupów i ASI, które inwestują w startupy.

Kwotę wydatków na takie udziały (akcje) podatnik odlicza od swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu skalą podatkową, albo podatkiem liniowym, w maksymalnej wysokości 250 tys. złotych w roku podatkowym.

Dodatkowe warunki uprawniające do skorzystania z ulgi:

  • wspólnikiem w ASI jest podmiot, który nabył lub objął udziały w ASI sfinansowane ze środków europejskich, niemające charakteru bezzwrotnego oraz przeznaczone na inwestycje venture capital w Polsce;
  • podatnik musi zawrzeć z ASI umowę inwestycyjną;
  • podatnik nie może być z ASI, albo ze spółką kapitałową, w której ASI posiada co najmniej 5 proc. udziałów być podmiotem powiązanym w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w ASI lub spółce kapitałowej;
  • podatnik musi posiadać udziały (akcje) co najmniej 24 miesiące.

Przykład

Pan Jan w 2022 r. uzyskał przychód ze stosunku pracy w wysokości 300 tys. zł. Podstawa obliczenia podatku z art. 26 ust. 1 ustawy PIT wyniosła 265 tys. zł. Wydał na zakup akcji w ASI 160 tys. zł. Odlicza od podstawy obliczenia podatku 50 proc. z 160 tys., czyli 80 tys. zł. Podstawa opodatkowania PIT za 2022 r.: 185 tys. zł.

Tak więc pan Jan skorzystał z ulgi w PIT za 2022 r. z tytułu inwestycji w ASI aż 25,6 tys. zł (32 proc. *80 tys. zł).

Table of Contents