How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Co rozumieć pod pojęciem „koszty prowadzenia działalności” w przypadku zakupu środków trwałych: czy odpisy amortyzacyjne czy cały wydatek związany z zakupem środka trwałego, jaki ponieśliśmy jednorazowo?

Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, a nie cały wydatek związany z zakupem środka trwałego.

Table of Contents