How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Co rozumieć pod pojęciem „koszty prowadzenia działalności” w przypadku ubezpieczenia i metody memoriałowej w kosztach – czy całą składkę czy tylko tę przypadającą na ten rok i zaksięgowaną w KPiR?

Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodu, a zatem w przypadku składki ubezpieczeniowej będzie to koszt składki przypadającej na dany rok podatkowy i zaksięgowanej w PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów).

Table of Contents