How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Co oznacza sformułowanie wg brzmienia przepisów na dzień 31.12.2021 – czy to znaczy, że patrzymy jakie parametry podatkowe miał pracownik w dniu 31.12.2021 czy też bieżące oświadczenia pracownika, np. złożony PIT-2, a sama wysokość parametrów jest taka jak w dniu 31.12.2021?

Sformułowanie „zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.” oznacza, że płatnik, obliczając zaliczkę na podatek, stosuje zasady obowiązujące w dniu 31 grudnia 2021 r., czyli uwzględnia koszty uzyskania przychodów (chyba, że podatnik zrezygnował z ich stosowania, składając płatnikowi odpowiedni wniosek), składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez podatnika, a także stosuje skalę podatkową obowiązującą w 2021 r. (ze stawkami 17% i 32%, z progiem dochodu w kwocie 8 5528 zł oraz 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 43,76 zł, o ile płatnik jest uprawniony na moment obliczania zaliczki do jej stosowania), a także pomniejsza zaliczkę o kwotę składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku (7,75% podstawy wymiaru tej składki). Bieżące wnioski oraz oświadczenia pracownika, np. złożony lub wycofany PIT-2, będą miały wpływ na wysokość zaliczki wyliczonej według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r.

Table of Contents