Zapewniamy bezpieczeństwo 

Troszczymy się o dziedzictwo

Myślimy o przyszłości uczniów

Jasne i skuteczne prawo

Równoważymy odpowiedzialny budżet 

Chronimy miejsca pracy

Odpowiadamy na zagrożenia cywilizacyjne

Ułatwiamy codziennych spraw